Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất các Hiệp hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quý I năm 2023

24-03-2023

Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất các Hiệp hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quý I năm 2023

Sáng ngày 24 tháng 03 năm 2023, Giám đốc Sở Công Thương – Ông Nguyễn Thanh Toàn chủ trì cuộc họp nắm tình hình hoạt động sản xuất của Các Hiệp hội nhằm giải quyết vấn đề khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh, cùng với đó các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị Sở tham gia nắm tình hình các Hiệp hội: Xuất nhập khẩu; Chế biến gỗ; Da giày; Dệt may; Sơn mài, điêu khắc; Cơ điện; Logistic; Gốm sứ.