Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Mời tham gia các sự kiện thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại 2023 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

26-04-2023

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28/12/2022 và hưởng ứng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao trong dịp Festival Biển Nha Trang –Khánh Hòa 2023;

Sở Công Thương Khánh Hòa sẽ tổ chức “Hội chợ Thương mại – Du lịch quốc tế Nha Trang 2023" và "Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nông lâm thủy sản vùng Nam Trung Bộ” tại thành phố Nha Trang với nội dung chính của các chương trình như sau:

  • Hội chợ Thương mại – Du lịch quốc tế Nha Trang 2023

Hội chợ Thương mại – Du lịch quốc tế Nha Trang 2023” là hoạt động Xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh và quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm được công nhận kết quả đánh giá xếp hạng OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và dịch vụ du lịch của các địa phương trong cả nước đến với người dân và du khách.