Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Mời Doanh nghiệp tham gia Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương Vùng Đông Nam Bộ tại tỉnh Bình Dương năm 2023

22-08-2023

Thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kết nối giao thương, phát triển thị trường nội địa và giao lưu văn hóa các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức “Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa” và “Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ tại tỉnh Bình Dương năm 2023”.