Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Làng nghề Bình Dương

14-09-2023

Làng nghề Bình Dương

Hiện nay, nhiều làng nghề truyền thống ở Việt Nam đang hoạt động chật vật, hoặc đứng trước nguy cơ mai một, bởi các sản phẩm không còn đất sống trước sự cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm công nghiệp hiện đại khác trên thị trường. Các làng nghề cả nước đã và đang tạo ra hàng trăm dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ và hàng hóa đa dạng khác nhau, kết tinh trí tuệ và bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. Chính vì vậy, Chính phủ, địa phương đã có nhiều chính sách để phát triển kinh tế, quản lý, xây dựng các ngành nghề truyền thống này và quảng bá sản phẩm. Thực tế cho thấy, hầu hết các làng nghề truyền thống đều hoạt động với quy mô nhỏ, tự phát và gặp nhiều khó khăn, hạn chế như thiếu đội ngũ lao động có tay nghề cao, thiếu vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc để nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm. Nhưng đã nói đến nghề truyền thống cần có một nghệ nhân có tài nghề cao mới có một sản phẩm đẹp, chất lượng và đây là nguyên nhân dẫn đến lao động theo nghề rất thấp.