Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tỉnh Bình Dương tháng 02/2023

03-03-2023

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tỉnh Bình Dương tháng 02/2023

Kim ngạch xuất nhập khẩu đã dần lấy lại đà tăng trưởng sau khi các doanh nghiệp quay trở lại sản xuất để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết trước đó. Bên cạnh đó, các Hiệp định thương mại tự do cũng đang được các doanh nghiệp tận dụng tương đối tốt.

Tháng 02/2023, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Bình Dương ước đạt 02 tỷ 667 triệu đô la Mỹ, tăng 42,7% so với tháng trước và tăng 25,7% so với cùng kỳ; lũy kế 02 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 04 tỷ 536 triệu đô la Mỹ, giảm 18,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 02 tỷ 058 triệu đô la Mỹ, tăng 30,9% so với tháng trước và tăng 29,2% so với cùng kỳ; lũy kế 02 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 03 tỷ 631 triệu đô la Mỹ, giảm 1,3% so với cùng kỳ.