Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Khảo sát về dịch vụ sản xuất kinh doanh và mức độ chuyển đổi số phục vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương

14-04-2023

Khảo sát về dịch vụ sản xuất kinh doanh và mức độ chuyển đổi số phục vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương

Thực hiện Công văn số 247/BCĐ ngày 06/02/2023 của Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Công văn số 106/VQHQG-TTHN ngày 20/3/2023 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng về việc khảo sát về dịch vụ sản xuất kinh và mức độ chuyển đổi số phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050..

Nhằm hoàn thiện báo cáo giữa kỳ “Phương án phát triển các ngành công nghiệp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ số 17 “Nghiên cứu xây dựng đề xuất các phương án phát triển các ngành dịch vụ sản xuất kinh doanh tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” và nghiên cứu “Đánh giá mức độ số hóa của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo”, đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ hoàn thành phiếu khảo sát theo đường dẫn dưới đây:

1. Phiếu khảo sát về dịch vụ sản xuất kinh doanh: https://tinyurl.com/DVSXKD

2. Phiếu khảo sát về mức độ chuyển đổi số: https://tinyurl.com/CDS-CNCBCT

Nếu việc trả lời các Phiếu khảo sát trực tuyến gặp khó khăn về mặt kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ: Ms. Nguyễn Huyền My, điện thoại: 0904.871.910, email: hmynguyen510@gmail.com.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ thực hiện của doanh nghiệp./.


Ngọc Dương - Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 1013-SCT-QLCN CV_gui_cac_doanh_nghiep_ho_tro_khao_sat_quy_hoach_signed.pdf

Lượt xem: 1328

Thống kê truy cập

Đang truy cập:249

Tổng truy cập: 14894894