Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Kết quả họp Ban giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần VII năm 2024

13-06-2024

Kết quả họp Ban giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần VII năm 2024

Ngày 23/5, Phó giám đốc Sở Công Thương Phan Thị Khánh Duyên đã chủ trì buổi họp Ban giám khảo chấm điểm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần VII năm 2024.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ giúp việc đã báo cáo về công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp huyện năm 2024, theo đó, Ban giám khảo đã nhận được từ các địa phương 81 hồ sơ gửi đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2024 của 7/9 huyện, thành phố.