Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Huyện Bàu Bàng: Kinh tế tăng trưởng ổn định

23-11-2022

Huyện Bàu Bàng: Kinh tế tăng trưởng ổn định

Theo UBND huyện Bàu Bàng, 9 tháng năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành, địa phương thực hiện đạt được một số kết quả tích cực. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng theo kế hoạch đề ra, thu ngân sách thực hiện vượt so với chi tiêu được giao trong năm 2022.

Theo đó, tổng thu ngân sách địa phương đạt 923,4 tỷ đồng, đạt 92,75% kế hoạch tỉnh giao và 91,74% kế hoạch HĐND huyện thông qua. Trong thời gian còn lại của năm, huyện Bàu Bàng phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phấn đấu lũy kế thực hiện cả năm đạt 1.181,5 tỷ đồng, đạt 118,68% dự toán UBND tỉnh và 117,38% kế hoạch HĐND huyện thông qua.


https://m.baobinhduong.vn

Lượt xem: 230

Thống kê truy cập

Đang truy cập:312

Tổng truy cập: 14814210