Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2024

11-04-2024

Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2024

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các sản phẩm thương hiệu mạnh trong nền kinh tế.

Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất cia chính phủ nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, qua đó góp phần phát triển ngoại thương, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giá trị thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.

Ngày 20/4 đã được Thủ tướng Chính phủ chọn là “Ngày Thương hiệu Việt Nam” và hàng để chào mừng kỷ niệm Ngày Thương hiệu Việt Nam, Bộ Công thương đều phát động tổ chức Tuần lễ Thương hiệu quốc gia với nhiều hoạt động thiết thực như: diễn đàn, hội nghị, hội thảo, triển lãm, treo pano, áp phích cổ động, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông... và đã được UBND các tỉnh, thành phố ủng hộ hưởng ứng tích cực.

Đây là chương trình duy nhất của Chính phủ được tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia thông qua sản phẩm. Chương trình thể hiện sự bảo trợ của nhà nước cho các thương hiệu sản phẩm có chất lượng và uy tín kinh doanh, giúp doanh nghiệp Việt Nam tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển thương hiệu ra thế giới.

Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 là kỳ xét chọn lần thứ 9, đã ngày càng khẳng định vị thế là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm.

Thực hiện Quyết định số 1320/QĐ-TTg và Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2024 sẽ được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 9 từ ngày 15/4/2024 - 21/4/2024 và tổ chức Lễ Công bố dự kiến vào quý IV năm 2024.


Anh Thư – QLTM

Lượt xem: 4759

Thống kê truy cập

Đang truy cập:256

Tổng truy cập: 18969382