Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đấu nối giao thông và cấp phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa cửa hàng bán lẻ xăng dầu

20-11-2023

Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đấu nối giao thông và cấp phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Sáng ngày 16/11, tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã diễn ra cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đấu nối giao thông và cấp phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tham dự cuộc họp, đại diện Sở Công Thương: Ông Nguyễn Trường Thi – Phó giám đốc Sở Công Thương (Chủ trì), ông Trịnh Hữu Thuận – Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn; đại diện Sở Giao thông vận tải là ông Trương Nguyễn Thành Vương – Chuyên viên phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông; đại diện Sở Xây dựng là ông Hoàng Đức Hoan – Chuyên viên phòng Kinh tế kỹ thuật; cùng đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đại diện hơn 40 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Phó giám đốc Sở Công Thương – Nguyễn Trường Thi (bìa trái)

Theo quy định hiện hành, các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện thủ tục đấu nối vào các tuyến đường giao thông. Tuy nhiên hiện nay còn nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa thực hiện thủ tục đấu nối vào các tuyến đường giao thông theo quy định. Bên cạnh đó, hiện tại có một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa cửa hàng bán lẻ xăng dầu liên quan đến việc đấu nối giao thông.

Một số hình ảnh khác