Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Họp hội đồng bình chọn đề xuất công nhận 41 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

24-06-2024

Họp hội đồng bình chọn đề xuất công nhận 41 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

Ngày 20/6/2024, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp nhằm biểu quyết thông qua kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo đối với các sản phẩm CNNT tiêu biểu được đề cử từ cấp huyện. Cuộc họp do ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương - Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn, chủ trì.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện các Sở, ngành như: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện Ban Giám khảo, Tổ chuyên môn giúp việc và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Sản phẩm tham dự bình chọn cấp tỉnh và kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo

Theo Kế hoạch số 2436/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Bình Dương và hướng dẫn của Sở Công Thương, các huyện và thành phố trong tỉnh đã tổ chức bình chọn ở cấp huyện và đề cử các sản phẩm tham dự bình chọn cấp tỉnh. Cụ thể:

Thành phố Thuận An: 14 sản phẩm
Thành phố Bến Cát: 12 sản phẩm
Thành phố Tân Uyên: 12 sản phẩm
Huyện Phú Giáo: 12 sản phẩm
Huyện Dầu Tiếng: 12 sản phẩm
Huyện Bàu Bàng: 11 sản phẩm
Huyện Bắc Tân Uyên: 8 sản phẩm

Sau quá trình xem xét hồ sơ và gộp các sản phẩm có cùng tính năng, có 76/81 hồ sơ đủ điều kiện tham gia bình chọn cấp tỉnh. Những hồ sơ này được gộp lại thành 62 sản phẩm, bộ sản phẩm được chia thành 4 nhóm:

Nhóm A: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ (10 sản phẩm từ 5 cơ sở)
Nhóm B: Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm (46 sản phẩm từ 35 cơ sở)
Nhóm C: Sản phẩm thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí (1 sản phẩm từ 1 cơ sở)
Nhóm D: Sản phẩm khác (5 sản phẩm từ 5 cơ sở)

Ngày 23/5/2024, Ban Giám khảo đã chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn. Kết quả chấm điểm, có 53 sản phẩm đạt điểm trung bình từ 70 điểm trở lên. Để đảm bảo cơ cấu và số lượng theo đúng Kế hoạch số 2436/KH-UBND, Ban Giám khảo đã gộp các sản phẩm có tính năng tương tự lại, đề xuất 41 sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Ban giám khảo họp chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh biểu quyết thông qua và đề nghị UBND tỉnh công nhận 41 sản phẩm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương lần VII năm 2024

Hội đồng bình chọn đã họp, đánh giá kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo và kiểm tra hồ sơ của 62 sản phẩm. Kết quả cuối cùng, Hội đồng đã biểu quyết thông qua, và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 41 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Hội đồng cũng đề nghị Tổ chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ để các sản phẩm này tiếp tục tham gia bình chọn cấp khu vực.