Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hội thảo Về kinh nghiệm của Úc và đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

18-12-2021

Hội thảo Về kinh nghiệm của Úc và đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hiện nay, chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến nền kinh tế - xã hội toàn cầu và dần thay đổi cách tư duy mà người tiêu dùng tương tác với nhau đặc biệt trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới. Số lượng các vụ việc mang tính chất lừa đảo trong lĩnh vực thương mại điện tử gia tăng đáng kể và việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là thách thức đối với tất cả các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng trên thế giới. Ngày 16 và ngày 17 tháng 12 năm 2021, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chủ trì và các Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh tham dự Hội thảo Về kinh nghiệm của Úc và đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hình. Bà Quỳnh Anh – Phó Cục trưởng – Cục QLCT&BVQLNTD chủ trì

Tại các phiên hội thảo với các chuyên đề: Quy định pháp luật về thu hồi sản phẩm khuyết tật – Kinh nghiệm của Úc và một số đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật cho Việt Nam; Kiểm soát Hợp đồng theo mẫu, Điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông – Kinh nghiệm của Úc và một số đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật cho Việt Nam; Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 – Kinh nghiệm của Úc và một số đề xuất giải pháp cho Việt Nam.

Hình. Chuyên gia Úc chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo.

Qua đó, các chuyên gia tại Úc đã chia sẽ kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp trong quản lý nhà nước về thu hồi sản phẩm khuyết tật; Kiểm soát Hợp đồng theo mẫu, Điều kiện giao dịch chung; Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thưc đa cấp trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tại các phiên thảo luận, địa phương đã hỏi những vấn đề, lĩnh vực mình quản lý để tìm ra hướng giải quyết, tư vấn cho người tiêu dùng một cách công bằng đôi bên, cân bằng giữa tuân thủ tự nguyện với hoạt động thực thi pháp luật.