Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

HỘI THẢO QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC NĂM 2023

15-09-2023

HỘI THẢO QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC NĂM 2023

Ngày 14/09/2023, tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Cục TMĐT&KTS), Bộ Công Thương phối hợp Sở Công Thương tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo Quản lý và Phát triển Thương mại điện tử toàn quốc năm 2023 cho cán bộ quản lý về thương mại điện tử thuộc các Sở Công Thương trên toàn quốc.