Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hội thảo giải pháp kết nối nông sản và định hướng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2023

19-05-2023

Hội thảo giải pháp kết nối nông sản và định hướng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2023

Chiều ngày 12/5, hội thảo giải pháp kết nối nông sản và định hướng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2023 đã được tổ chức với hỗ trợ từ Sở Công Thương Bình Dương, sự tham dự  của các chuyên gia như ông Thái Hoàng Tú, bà Lê thị Kim Ngân, bà Trần thị Ngọc, ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Hữu Thuận.