Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hội nghị thúc đẩy mô hình chuyển đổi số cho doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2023

20-11-2023

Hội nghị thúc đẩy mô hình chuyển đổi số cho doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2023

Ngày 17/11/2023 Sở Công Thương phối hợp Sở Thông tin Truyền thông tổ chức Hội nghị thúc đẩy mô hình chuyển đổi số cho doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2023

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng. Đặc biệt là tìm các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp các Ngành hàng, Hội, Hiệp hội tiếp cận một số mô hình chuyển đổi số điển hình, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện chuyển đổi số để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới dựa trên công nghệ số, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thông qua hội nghị, các Ngành hàng, Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp được thông tin về tổng quan tình hình chuyển đổi số của các doanh nghiệp; một số nền tảng quản trị kinh doanh vận tải đặc biệt về cảnh và logictic; nền tảng chuyển đổi số trong các nhà máy, xưởng may mặc; nền tảng hệ sinh thái các nhãn hàng, xưởng may giúp các xưởng may tăng kết nối với các nhãn hàng nhằm nâng cao cơ hội và giải quyết thiếu hụt nhãn hàng; nền tảng AI trong doanh nghiệp; nền tảng quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; các nền tảng chuyển đổi số ngành gỗ và giải pháp mô hình sản xuất thông minh tạo môi trường giúp các doanh nghiệp, Hội, Hiệp hội, ngành hàng nâng cao nhận thức và tiếp cận về chuyển đổi số có kết quả.  

Đồng thời các doanh nghiệp nền tảng xây dựng một số chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chương trình chuyển đổi số của tỉnh tạo cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển đổi số thuận lợi.