Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương Bình Dương năm 2022

10-01-2023

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương Bình Dương năm 2022

Sáng ngày 06/01/2022, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh, Sở Công Thương Bình Dương đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Thanh Vân, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lãnh đạo Công đoàn Viên chức; đại diện Sở Nội vụ cùng 71 công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương Bình Dương.

Hội nghị đã nghe thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng năm 2023; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2022 và phương hướng thực hiện năm 2023; Báo cáo Công khai tài chính cơ quan, Công đoàn năm 2022 và Quy chế Chi tiêu nội bộ cơ quan năm 2023; Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2022; phương hướng năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và tiến hành phát động phong trào thi đua năm 2023, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa cơ quan và Công đoàn. Đồng thời, tại Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, góp ý cho hoạt động của công đoàn, cơ quan trong năm 2023.