Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hoạt động thương mại, dịch vụ tỉnh Bình Dương tháng 5 năm 2023 tăng khá

02-06-2023

Hoạt động thương mại, dịch vụ tỉnh Bình Dương tháng 5 năm 2023 tăng khá

Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 5 năm 2023 do trong tháng có kỳ nghỉ lễ kéo dài (Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động), trong tháng, tỉnh tổ chức các lễ hội ẩm thực đặc trưng vùng miền để tạo điều kiện và môi trường vui chơi, giải trí cho người dân thăm quan, ăn uống, kích cầu các dịch vụ, đặc biệt “Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2023 với chủ đề “Cầu Ngang Mùa Hẹn” tại Cầu Ngang, Lái Thiêu, cùng với các chương trình khuyến mại, giảm giá ở nhiều nhóm hàng, sản phẩm. Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, tỉnh đẩy mạnh công tác bình ổn thị trường hàng hóa, hạn chế trình trạng tăng giá hàng hóa tiêu dùng, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu lương thực, thực phẩm,... góp phần tích cực vào mức tăng trưởng chung của ngành thương mại, dịch vụ.