Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Danh sách thương nhân được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 22/1/2024

25-01-2024

Danh sách thương nhân được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 22/1/2024

Ngày 22/01/2024, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương công bố Danh sách thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 22/01/2024.