Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Công đoàn ngành Công Thương Bình Dương: “ĐỔI MỚI, DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, PHÁT TRIỂN”

28-04-2023

Công đoàn ngành Công Thương Bình Dương: “ĐỔI MỚI, DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, PHÁT TRIỂN”

Nhằm tiến tới Đại hội đại biểu CĐVC tỉnh Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, chiều 24-4, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.  

 

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Sở Công Thương đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đóng góp tích cực, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nhà; liên tục phấn đấu khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, vận động thu hút tập hợp ngày càng đông đảo công chức, viên chức - người lao động, tiên phong trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.