Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

03-12-2023

Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Theo Quyết định số 3116/QĐ-BCT ngày 01/12/2023 của Bộ Công Thương thì năm 2023 tỉnh Bình Dương có số sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia là 07 sản phẩm của 07 doanh nghiệp, đứng thứ 2/59 tỉnh thành đăng ký bình chọn của cả nước.

Thông tin tại cuộc họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia ngày 15/11/2023. Theo đó, năm 2023 cả nước có 441 hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn của 59/63 tỉnh, thành phố. Qua công tác thực hiện rà soát, thẩm định, tổng hợp hồ sơ gửi đăng ký bình chọn. Kết quả, có 426 hồ sơ, bộ hồ sơ đạt đủ điều kiện chấm điểm trong tổng số 441 hồ sơ đăng ký. Các hồ sơ đủ điều kiện chấm điểm được phân theo nhóm sản phẩm cụ thể: Nhóm thủ công mỹ nghệ 70 sản phẩm; Nhóm chế biến nông, lâm, thùy sản và thực phẩm 287 sản phẩm; Nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 36 sản phẩm, Nhóm sản phẩm khác 33 sản phẩm.

Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 được kế thừa, nâng cấp bổ sung tài liệu từ hồ sơ đăng ký bình chọn cấp khu vực năm 2022. Qua đó, đáp ứng được yêu cầu theo quy định. Căn cứ các văn bản quy định hiện hành, hồ sơ đạt đủ điều kiện chấm điểm bình chọn đã được số hóa, gắn mã số, cập nhật tại Hệ thống phần mềm sản phẩm CNNT tiêu biểu để tổ chức chấm điểm bình chọn.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm bình chọn lần 1 kết hợp với thông tin đánh giá thực tế sản xuất của cơ sở CNNT, Ban giám khảo tiếp tục rà soát, xem xét đánh giá hồ sơ, thực hiện công tác chấm điểm lần 2 đối với các sản phẩm tham gia bình chọn. Kết quả chấm điểm lần 2 có 174/426 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt điểm bình quân từ 70 điểm trở lên. Trong đó, tỉnh Bình Dương có 07/174 sản phẩm của 07 doanh nghiệp đạt chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia, đứng hàng thứ 2 trên cả nước.

Trong đó, các sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 được phân theo nhón sản phẩm cụ thể như sau: nhóm thủ công mỹ nghệ: 0 sản phẩm; nhóm chế biến nông, lâm, thùy sản và thực phẩm 03 sản phẩm; nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 02 sản phẩm, nhóm sản phẩm khác 02 sản phẩm.

Hình ảnh 07 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm CNNT cấp quốc gia năm 2023: