Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Chắp cánh sản phẩm công nghiệp nông thôn

27-03-2024

Chắp cánh sản phẩm công nghiệp nông thôn

 Sau nhiều năm triển khai, việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu đã chứng minh được đây là một nội dung quan trọng của hoạt động khuyến công; là chủ trương đúng đắn, phù hợp để thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Thực hiện Kế hoạch số 2436/KH-UBND ngày 25/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Dương lần VII năm 2024, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký tham gia bình chọn theo đúng quy định.