Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Các Ngành đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An

26-10-2023

Các Ngành đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An

Thành phố Dĩ An có diện tích 60,10 km², dân số khoảng hơn bốn trăm ngàn người, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc. Hiện nay, Dĩ An là trung tâm công nghiệp, kinh tế và là đơn vị hành chính cấp huyện có dân số đông thứ 2 của tỉnh Bình Dương, sau thành phố Thuận An. Với tình hình hình phát triển kinh tế hiện nay trên địa bàn Dĩ An, với 9 tháng đầu năm 2023 thì giá trị sản xuất công nghiệp, TM-DV trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 93.642 tỷ đồng, đạt 50,91% kế hoạch năm, tăng 9,4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 109.242 tỷ đồng, đạt 77,95% kế hoạch năm, tăng 3,9% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách thành phố tăng 24% so với cùng kỳ. Thành phố đã giải ngân gần 650 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 51% so với kế hoạch điều chỉnh.