Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bộ Công Thương quy định về tạm ngưng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

20-11-2023

Bộ Công Thương quy định về tạm ngưng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2023/TT-BCT quy định về tạm ngưng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2027.

Theo đó các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ tự nhiên từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BCT ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính.

Sở Công Thương xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ tự nhiên từ Lào và Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Dương được biết để thực hiện theo đúng quy định.