Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH NỘI DUNG KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

13-09-2023

BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH NỘI DUNG KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 42/2022/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có hiệu lực thi hành từ ngày 16/02/2023.