Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

BỘ CÔNG THƯƠNG LẤY Ý KIẾN VỀ LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

19-01-2022

BỘ CÔNG THƯƠNG LẤY Ý KIẾN VỀ LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Bộ Công Thương đã đăng tải Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được sửa đổi để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức có liên quan. (link đăng tải tại: http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/18.html./.). Một số điểm mới được sửa đổi tại dự thảo cụ thể như sau:

Hình minh hoạ

1. Về thủ tục vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dung: Tại Khoản 2 Điều 41 quy định năm 2010: “…thủ tục đơn giản...” dự thảo Luật hiện sửa đổi cụm từ “thủ tục đơn giản” thành “thủ tục rút gọn”. Việc sửa đổi nêu trên nhằm thống nhất và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp. Việc sử dụng cụm từ “thủ tục rút gọn” được theo thủ tục rút gọn tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (Chương XVIII và XIX). 

2. Về nội dung án phí, lệ phí Tòa án đối với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 01 điều khoản được bổ sung: “Tổ chức xã hội đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng không phải nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Toà án”. Theo nội dung này được quy định trên được xây dựng trên cơ sở điều kiện khó khăn trong hoạt động của các Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam hiện nay, đồng thời, nhằm cụ thể hóa chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Về nội dung tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng: Dự thảo Luật (sửa đổi) bổ sung 01 điều khoản: “Trong trường hợp không xác định được đối tượng thụ hưởng, tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động chung vì quyền lợi người tiêu dùng.”

4. Về lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp: Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) hiện bổ sung 01 điều khoản: “Trong trường hợp pháp luật có quy định, người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trực tiếp hoặc trực tuyến.”. Dự thảo trên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời, phù hợp với xu hướng giải quyết tranh chấp trực tuyến đang được áp dụng mạnh mẽ trong thời kỳ phát triển của công nghệ thông tin và thương mại quốc tế. Đặc biệt trong bối cảnh các chủ thể có sự xa cách về mặt địa lý hoặc vì lý do dịch bệnh, sức khỏe…không cho phép tham gia trực tiếp tại các địa điểm xét xử. (Tại Việt Nam, mới đây, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về Tổ chức phiên tòa trực tuyến tại:

https://dangcongsan.vn/thoi-su/tu-1-1-2022-toa-an-nhan-dan-duoc-to-chuc-xet-xu-truc-tuyen-596821.html

          Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng càng ngày càng được Pháp luật quan tâm. Để đảm bảo thực thi hiệu quả quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường hiệu lực răn đe, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Bộ Công Thương ban hành dự thảo lấy kiến từ các chuyên gia, tổ chức, cá nhân có liên quan để hoàn thiện trình Quốc hội thông qua.

 


 

 

 


Thanh Tâm – P.QLTM

Lượt xem: 9354

Thống kê truy cập

Đang truy cập:320

Tổng truy cập: 14813473