Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp quan trọng đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu

05-06-2024

Để đẩy mạnh xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương sẽ tập trung nhiều giải pháp, bao gồm hoàn thiện hệ thống logistics và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt các FTA.

Chiều 4/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trả lời chất vấn liên quan đến hoạt động của ngành Công Thương, trong đó liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có trả lời cụ thể vào những vấn đề Đại biểu Quốc hội quan tâm, gợi mở các giải pháp quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới.


Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn

Cụ thể, trả lời chất vấn của Đại biểu Lê Thị Thanh Lam – Đoàn Hậu Giang; Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa - Đoàn Phú Yên về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua thương mại điện tử, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết: Quản lý hoạt động xuất khẩu thông thường quản lý đã khó, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử khó hơn gấp nhiều lần.

Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã tích cực tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội để ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong năm 2023 và phê duyệt Đề án Chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

Tham mưu chính sách quản lý thông tin giao dịch thương mại điện tử đối với hàng xuất nhập khẩu, cụ thể là trình Chính phủ Nghị định 85/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, theo đó yêu cầu công bố thông tin các website thương mại điện tử quy định quản lý thông tin và chất lượng hàng hóa trên các sàn giao dịch. Đặc biệt, chú trọng đến trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ và bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Tăng cường đẩy mạnh cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương. Kết nối dữ liệu giữa Bộ Công Thương với Tổng Cục thuế để trao đổi dữ liệu về thương mại điện tử ngay trong tháng 6/2024.