Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

BỘ CÔNG THƯƠNG CẬP NHẬT DANH SÁCH CẢNH BÁO CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỀU TRA PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI XUẤT XỨ VÀ CHUYỂN TẢI BẤT HỢP PHÁP

18-03-2024

BỘ CÔNG THƯƠNG CẬP NHẬT DANH SÁCH CẢNH BÁO CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUY CƠ BỊ ĐIỀU TRA PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI XUẤT XỨ VÀ CHUYỂN TẢI BẤT HỢP PHÁP

Ngày 08/3/2024, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản gửi các bộ, ngành trung ương và các địa phương danh sách cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận thương mại xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.