Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bộ Công Thương ban hành Biểu giá điện cho khách hang sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh chính thức có hiệu lực từ ngày 09/11/2023

14-11-2023

Bộ Công Thương ban hành Biểu giá điện cho khách hang sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh chính thức có hiệu lực từ ngày 09/11/2023

Ngày 08/11/2023, Bộ Công Thương có Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023 quy định về giá bán điện. Trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện.