Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương tiếp tục tham gia chương trình Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 - khu vực Miền Trung , Tây Nguyên tại Đắk Nông

11-11-2023

Bình Dương tiếp tục tham gia chương trình Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 - khu vực Miền Trung , Tây Nguyên tại Đắk Nông

Nằm trong chuỗi sự kiện của ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên được tổ chức tại tỉnh Đắk Nông, từ ngày 26/10-01/11/2023 tại thành phố Gia Nghĩa. Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2023 với quy mô 300 gian hàng, trong đó có 04 gian hàng chung của tỉnh Bình Dương cùng tham gia.