Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

BÌNH DƯƠNG THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS - TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

25-05-2023

BÌNH DƯƠNG THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS - TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Sáng 17-5, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp xem xét, thông qua kế hoạch Kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Kế hoạch). Ôn​g Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thời gian qua, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan tập trung xây dựng Kế hoạch, tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến trước khi thông qua UBND tỉnh.