Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương phấn đấu xây dựng đô thị, cộng đồng thông minh để phát triển bền vững hơn

14-09-2023

Bình Dương phấn đấu xây dựng đô thị, cộng đồng thông minh để phát triển bền vững hơn

Đây là phát biểu của ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi tiếp và làm việc với ông John Jung, đồng sáng lập Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) khảo sát việc triển khai xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương và đánh giá TOP 1 ICF năm 2023 ngày 6/9/2023.