Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương giám sát công tác Bình ổn thị trường hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyến đán Nhâm Dần năm 2022 và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới trên địa bàn tỉnh

20-01-2022

Bình Dương giám sát công tác Bình ổn thị trường hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyến đán Nhâm Dần năm 2022 và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới trên địa bàn tỉnh

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt chương trình bình ổn thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 18/01/2022, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp cùng Sở Công Thương tiến hành khảo sát công tác Bình ổn thị trường tại một số siêu thị trên địa bàn tỉnh.