Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương có 12 Doanh nghiệp xuất khẩu trong Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 của Bộ Công Thương.

20-11-2023

Bình Dương có 12 Doanh nghiệp xuất khẩu trong Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 của Bộ Công Thương.

Ngày 15/11/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 8118/BCT-XNK về việc thông báo kết quả sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022”. Trong đó, căn cứ theo đề xuất của các cơ quan, tổ chức xét chọn (sau đây gọi tắt là đơn vị xét chọn) bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đã nhận được 54 công văn của các đơn vị xét chọn trên cả nước đề xuất cho 283 doanh nghiệp (tương đương 287 lượt doanh nghiệp) thuộc 25 ngành hàng. Sau khi đối chiếu với các tiêu chí quy định tại văn bản số 3028/BCT-XNK dẫn trên, có 274 doanh nghiệp đạt tiêu chí quy định và có 13 doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra.

 Trước đó, ngày 28/7/2023 Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức xét chọn và đề xuất 04 doanh nghiệp đủ điệu kiện theo quy định tại Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương). Đồng thời, căn cứ theo hướng dẫn Văn bản số 3028/BCT-XNK ngày 19/5/2023 của Bộ Công Thương, Sở đã ban hành Công văn số 1420/SCT-QLTM ngày 23/5/2023 về việc đề nghị các Sở, ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Cục Hải quan tỉnh; Các Hội, Hiệp hội ngành hàng và Doanh nghiệp) phổ biến thông tin về Chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022 đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tham gia.

Căn cứ theo Thông báo kết quả sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022” Bình Dương có 12 Doanh nghiệp đạt tiêu chí theo quy định: về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường…

STT

Tên Doanh nghiệp

KNXK

Đơn vị xét chọn

1

Công ty TNHH Phước Dũ Long

9,830,645

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

2

Công ty TNHH May mặc Leading star Việt Nam

173,438,150

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

3

Công ty CP Swisstec Sourcing VN

173,438,150

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

4

Công ty TNHH Phát Triển

33,378,727

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

5

Công ty cổ phần Intimex Mỹ Phước

238,967,444

Hiệp hội Cà Phê - Cacao Việt Nam

6

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

34,142,967

Hiệp hội Cao su Việt Nam

7

Công ty CP Cao Su Phước Hòa

10,999,342

Hiệp hội Cao su Việt Nam

8

Công ty TNHH Ottogi Việt Nam

13,891,848

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

9

Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam

17,978,947

Hiệp hội sữa Việt Nam

10

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

1,067,204,300

Hiệp hội Thép Việt Nam

11

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

589,956,496

Hiệp hội Thép Việt Nam

12

Công ty CP Tôn Đông Á

502,636,218

Hiệp hội Thép Việt Nam

Trong thời gian công bố Danh sách sơ tuyển, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tiếp nhận các ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, cá nhân đối với Danh sách sơ tuyển trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 để hoàn chỉnh và triển khai công bố chính thức Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022./.


Tuấn Hoàng – P.QLTM

Lượt xem: 1128

Thống kê truy cập

Đang truy cập:859

Tổng truy cập: 15979438