Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

08 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa Bình Dương xuất siêu 6,1 tỷ USD

13-09-2023

08 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa Bình Dương xuất siêu 6,1 tỷ USD

Trong bối cảnh cầu thế giới sụt giảm, lạm phát và thực trạng suy thoái kinh tế diễn ra ở nhiều quốc gia, làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn, do đó đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa. Với các biện pháp tích cực và đồng bộ của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu nên hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 8/2023 đã có những tín hiệu tích cực. Tính chung 8 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa Bình Dương xuất siêu 6,1 tỷ USD.

 

Trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 3.070,7 triệu USD, tăng 19% so tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 581,9 triệu USD, tương ứng tăng 18,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2.488,75 triệu USD, tăng 19,1%. Lũy kế 8 tháng năm 2023, trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 20.418,2 triệu USD, giảm 15,3% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 3.833,9 triệu USD, giảm 16%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 16.584,2 triệu USD, giảm 15,9%. Mỹ là thị trường xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao nhất của tỉnh với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 7.018,7 triệu USD, chiếm 34,4% kim ngạch xuất khẩu và giảm 16,8% so với cùng kỳ; thị trường EU ước đạt 2.535,4 triệu USD, tương ứng chiếm 14,2% và giảm 3,4%; thị trường Nhật Bản ước đạt 1.477,2 triệu USD, chiếm 7,2% và giảm 20,2%; Trung Quốc ước đạt 633,4 triệu USD, chiếm 3,1% và giảm 7,7%; Hàn Quốc ước đạt 535,2 triệu USD, chiếm 2,6% và giảm 8,7%; Thái Lan ước đạt 353,8 triệu USD, chiếm 1,7% và giảm 9,8%.

Trị giá kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2023 ước đạt 2.083,9 triệu USD, tăng 19,4% so tháng trước. Lũy kế 8 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14.309,8 triệu USD, giảm 15,5% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 2.077,6 triệu USD, giảm 16,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 12.232,2 triệu USD, giảm 15,3%. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và máy móc thiết bị. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của tỉnh, với kim ngạch đạt 5.626,1 triệu USD, chiếm 39,3% kim ngạch nhập khẩu và giảm 10,9% so với cùng kỳ; Nhật Bản đạt 1.797,3 triệu USD, tương ứng chiếm 12,6% và giảm 8,8%; Đài Loan đạt 1.161,8 triệu USD, chiếm 8,1% và giảm 30,6%; Hàn Quốc đạt 1.125,4 triệu USD, chiếm 7,9% và giảm 1,5%; thị trường EU đạt 886 triệu USD, chiếm 6,2% và giảm 11,7%; Thái Lan đạt 723,6 triệu USD, chiếm 5,1% và giảm 2,4%.

                                                      

 


Kim Cúc – Văn phòng Sở

Lượt xem: 1816

Thống kê truy cập

Đang truy cập:304

Tổng truy cập: 14895726