Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

ĐÔN ĐỐC KHAI BÁO CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

19-06-2024

ĐÔN ĐỐC KHAI BÁO CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Theo khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương thì “Việc khai báo cơ sở dữ liệu môi trường hàng năm được hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo”.

Ảnh cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày 17 tháng 6 năm 2024, Sở Công Thương đã ban hành công văn số 1883/SCT-QLNL&KTAT về việc đôn đốc khai báo cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.

Qua theo dõi tình hình, tỷ lệ cập nhật dữ liệu môi trường trên cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương tại phần mềm http://moitruongcongthuong.vn cho thấy phần lớn Doanh nghiệp chưa thực hiện việc khai báo dữ liệu môi trường ngành Công Thương năm 2023.

Để tăng cường tuân thủ Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ Công Thương, đồng thời để tăng cường công tác quản lý môi trường ngành Công Thương từ Trung ương đến địa phương. Sở Công Thương đề nghị các Doanh nghiệp khẩn trương khai báo cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương cho năm 2023 theo đúng quy định. Trường hợp, Doanh nghiệp không thực hiện việc khai báo dữ liệu môi trường ngành Công Thương hàng năm thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 43 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


Hoàng Ái (Phòng QLNl&KTAT)

Lượt xem: 6784

Thống kê truy cập

Đang truy cập:391

Tổng truy cập: 19962653