Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công tại các huyện phía bắc

26-04-2023

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công tại các huyện phía bắc

Theo Sở Công thương, năm 2023 công tác khuyến công tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Theo đó, hỗ trợ từ 10 - 15 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến với kinh phí 2 tỷ 735 triệu đồng. Triển khai chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, kinh phí thực hiện là 335 triệu đồng. Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu kinh phí thực hiện 900 triệu đồng. Năm 2023, ngành duy trì 25 cộng tác viên khuyến công trên toàn tỉnh, ưu tiên phát triển cộng tác viên ở những địa phương phía bắc của tỉnh.

 


https://m.baobinhduong.vn/

Lượt xem: 4509

Thống kê truy cập

Đang truy cập:239

Tổng truy cập: 14894618