CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM (Công bố 01 sản phẩm)

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 09/10/2019, Sở Công thương Bình Dương thông báo xác nhận sản phẩm khăn giấy Bếp Tender Soft của Công ty TNHH DKSH Việt Nam; Thông báo số 1840/TB-SCT ngày 09/10/2019. Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Top