Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Xuất nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 12/2018

07-01-2019

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2018 đạt 19,29 tỷ USD, giảm 10,9% (tương ứng giảm 2,35 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 11/2018.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 459,25 tỷ USD, tăng 12,6% (tương ứng tăng 51,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 12 năm 2018 có mức thâm hụt 541 triệu USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2018 vẫn thặng dư 6,89 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 12/2018 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 12,15 tỷ USD, giảm 15%, tương ứng giảm 2,14 tỷ USD so với nửa cuối tháng 11/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2018 khối FDI có trị giá xuất nhập khẩu 300,65 tỷ USD, tăng 12,4%, tương ứng tăng 33,15 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa của khối FDI đạt thặng dư 605 triệu USD trong nửa đầu tháng 12/2018 và tính đến hết ngày 15/12/2018 đạt gần 29 tỷ USD.

Chỉ tiêu

Kỳ I - T12
(tỷ USD)

+/- kỳ trước
(%)

Luỹ kế
(tỷ USD)

+/- cùng kỳ
(%)

Xuất khẩu

9,38

-15,9

233,07

13,7

Nhập khẩu

9,92

-5,6

226,18

11,4

Xuất nhập khẩu

19,29

-10,9

459,25

12,6

Cán cân thương mại

-0,54

-

6,89

-

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 12/2018 đạt 9,38 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 1,77 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 11/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 233,07 tỷ USD, tăng13,7% (tương ứng tăng 28,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 11/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 12/2018 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 829 triệu USD, tương ứng giảm 34,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 119 triệu USD, tương ứng giảm 15,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 105 triệu USD, tương ứng giảm 8,3%; hàng dệt may giảm 74 triệu USD, tương ứng giảm 5,6%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 64 triệu USD, tương ứng giảm 22,7%; hàng thủy sản giảm 56 triệu USD, tương ứng giảm 13,1%...

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 6,38 tỷ USD, giảm 20,1% (tương ứng giảm 1,61 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 11/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/12/2018 tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 164,82 tỷ USD, tăng13,3% tương ứng tăng 19,31 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017 và chiếm 70,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2018 đạt 9,92 tỷ USD, giảm 5,6% (tương ứng giảm 585 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 11/2018. Tính đến hết ngày 15/12/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 226,18 tỷ USD, tăng11,4% (tương ứng tăng 23,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 11/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 12/2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 116 triệu USD, tương ứng giảm 14%;  xăng dầu các loại giảm 103 triệu USD, tương ứng giảm 41,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 88 triệu USD, tương ứng giảm 4,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 65 triệu USD, tương ứng giảm 47,2%; đậu tương giảm 55 triệu USD, tương ứng giảm 86,3%...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 12/2018 đạt 5,77 tỷ USD, giảm 8,5% (tương ứng giảm 539 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 11/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/12/2018, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 135,83 tỷ USD, tăng 11,3%, tương ứng tăng 13,83 tỷ USD, chiếm 60,1% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.