Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2021 tăng ở hầu hết các thị trường

28-07-2021

5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,63 tỷ USD, tăng mạnh 62% so với cùng kỳ năm 2020

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 5/2021 đạt trên 1,41 tỷ USD, tăng nhẹ 1,2% so với tháng 4/2021 nhưng tăng mạnh trên 82% so với tháng 5/2020
Tính chung 5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 6,63 tỷ USD, tăng mạnh 62% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 5,13 tỷ USD, chiếm 77,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, tăng 80,4%
Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, riêng thị trường đã chiếm tới 60,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 4,02 tỷ USD, tăng 99,4% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 5/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 896,54 triệu USD, tăng 8,9% so với tháng 4/2021 và tăng mạnh 115,5% so với tháng 5/2020. Bên cạnh đó là một số thị trường cũng đạt kim ngạch cao như: Trung Quốc đạt 677,17 triệu USD, chiếm 10,2%, tăng 23%; Nhật Bản đạt 580,77 triệu USD, chiếm 8,8%, tăng 11%; EU triệu USD, chiếm %, tăng %; Hàn Quốc đạt 369,21 triệu USD, chiếm 5,6%, tăng 7%.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý có một số thị trường tuy kim ngạch không cao nhưng so với cùng kỳ thì tăng mạnh như: New Zealand đạt 12,59 triệu USD, tăng 91,9%; Đan Mạch đạt 20,52 triệu USD, tăng 70,3%; U.A.E đạt 13,63 triệu USD, tăng 99%.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2021 tăng ở hầu hết các thị trường

 


https://m.vinanet.vn

Lượt xem: 3004

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1141

Tổng truy cập: 4093440