Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 7/2019 tăng mạnh so với cùng kỳ 2018

30-07-2019

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 7/2019 đạt 78,5 nghìn tấn, trị giá 126,3 triệu USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 1,3% về trị giá so với nửa đầu tháng 6/2019, tăng 33,3% về lượng và tăng 14,1% về trị giá so với nửa đầu tháng 7/2018.

Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 7/2019, xuất khẩu cà phê đạt 996,8 nghìn tấn, trị giá 1,69 tỷ USD, giảm 9,1% về lượng và giảm 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam trong nửa đầu tháng 7/2019 đạt mức 1.607 USD/tấn,  giảm  3,3%  so với nửa đầu tháng 6/2019, và giảm 14,4% so với nửa đầu tháng 7/2018. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 7/2019, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt mức 1.698 USD/tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu cà phê của Ý trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 đạt bình quân 581.133 tấn/năm. Quý I/2019, nhập khẩu cà phê của Ý đạt 153.286 tấn, trị giá 383 triệu USD, giảm 2,7% về lượng, giảm 10,1% về lượng so với quý IV/2019; giảm 1,1% về lượng và giảm 15,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Ý nhập khẩu chủ yếu chủng loại cà phê chưa rang và chưa khử caffein có mã HS 090111, chiếm 83,7% trong tổng trị giá nhập khẩu cà phê của nước này trong quý I/2019, đạt 334,24 triệu USD, giảm 6,8% so với quý IV/2018 và giảm 15% so với quý I/2018.

Nhập khẩu cà phê rang (chưa khử caffein) mã HS 090121 của Ý quý I/2019 đạt 39,36 triệu USD, giảm 30,4% so với quý IV/2018 và giảm 23,3% so với quý I/2018.

Trong quý I/2019, trị giá nhập khẩu chủng loại cà phê rang, khử caffein (mã HS 090122) chiếm 2,1% trong tổng nhập khẩu cà phê của Ý; cà phê khử caffein (chưa rang) chiếm 0,3%.

Trong khi đó, Ý nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu chủng loại cà phê chưa rang và chưa khử caffein có mã HS 090111, với tỷ trọng chiếm 99,6% trong tổng trị giá nhập khẩu cà phê từ Việt Nam.

Giá nhập khẩu cà phê của Ý trong quý I/2019 trung bình ở mức 2.499 USD/tấn, giảm 7,6% so với quý IV/2018 và giảm 14,7% so với quý I/2018.  Trong đó, giá nhập khẩu cà phê của Ý từ Việt Nam trung bình ở mức 1.800 USD/tấn; Uganda trung bình đạt 1.847 USD/tấn; Đức trung bình ở mức 3.868 USD/tấn; Colombia trung bình ở mức 3.160 USD/tấn.

10 nguồn cung cà phê lớn nhất cho Ý quý I năm 2019 (HS0901)

ĐVT: Lượng - tấn; Trị giá - nghìn USD; Giá NKBQ - USD/tấn

 

 

Thị trường

Quý I/2019

So với quý IV/2018 (%)

So với quý I/2018 (%)

Lượng

Trị giá

Giá NKBQ

Lượng

Trị giá

Giá NKBQ

Lượng

Trị giá

Giá NKBQ

Tổng

153.286

383.045

2.499

-2,7

-10,1

-7,6

-1,1

-15,7

-14,7

Brazil

51.609

125.764

2.437

4,8

-2,4

-6,9

11,6

-8,2

-17,8

Việt Nam

33.562

60.419

1.800

5,5

3,2

-2,1

3,7

-13,8

-16,9

Uganda

16.232

29.985

1.847

3,3

1,5

-1,8

1,0

-13,6

-14,4

Ấn Độ

13.588

28.620

2.106

-27,8

-29,1

-1,8

-16,3

-24,2

-9,5

Indonesia

6.495

13.154

2.025

-20,4

-19,2

1,5

-19,7

-26,8

-8,8

Colombia

4.860

15.358

3.160

6,0

3,1

-2,7

16,5

3,3

-11,3

Honduras

4.012

11.205

2.793

-16,4

-15,7

0,8

-13,2

-7,6

6,4

Đức

3.612

13.971

3.868

-6,3

-0,4

6,3

-5,7

0,4

6,5

Peru

3.104

8.949

2.883

19,1

17,8

-1,0

-30,0

-35,2

-7,5

Tanzania

2.111

4.241

2.009

174,5

197,0

8,2

-43,1

-54,0

-19,1

Nguồn: ITC

So với quý IV/2018, Ý tăng cường nhập khẩu cà phê từ Brazil, Việt Nam, Uganda, Colombia, Peru, Tanzania, nhưng giảm nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Honduras, Đức. Quý I/2019, Brazil là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Ý với lượng đạt 51.609 tấn, trị giá 125,76 triệu USD, tăng 4,8% về lượng, nhưng giảm 2,4% về trị giá so với quý IV/2018, tăng 11,6% về lượng, nhưng giảm 8,2% về trị giá so  với  quý  I/2018.  Thị  phần  cà  phê

Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Ý chiếm 33,7% trong quý I/2019, tăng so với 29,8% trong quý I/2018.

Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ 2 cho Ý trong quý I/2019 với thị phần chiếm 21,9%, tăng so với mức 20,9% quý I/2018.

Uganda là nguồn cung cà phê lớn thứ 3 cho Ý sau Brazil và Việt Nam, lượng nhập khẩu đạt 16.232 tấn, trị giá 29,98 triệu USD trong quý I/2019, tăng 3,3% về lượng và tăng 1,5% về tri giá so với quý IV/2018, còn so với quý I/2018 tăng 1,0% về lượng, nhưng giảm 13,6% về trị giá. Hiện thị phần mặt hàng cà phê của Uganda trong tổng lượng nhập khẩu Ý chiếm 10,6%, tăng so với 10,4% thị phần trong quý I/2018

Đáng chú ý, nhập khẩu cà phê của  Ý từ Tanzania ghi nhận tốc độ tăng trưởng tới 174,5% về lượng và tăng 197% về trị giá so với quý IV/2018, đạt 2.111tấn, trị giá 4,24 triệu USD, nhưng giảm 43,1% về lượng và giảm 54% về trị giá so với quý I/2018.