Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Xử phạt hành chính 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm

23-09-2020

Trong 9 tháng qua, ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện kiểm tra 10.691 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Trong 9 tháng qua, ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện kiểm tra 10.691 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Kết quả, các đoàn kiểm tra đã phát hiện 1.340 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật; đã xửphạt hành chính 35 cơ sở với tổng số tiền xửphạt 174,4 triệu đồng, nhắc nhở 1.305 cơ sở, tiêu hủy 38,3kg nguyên liệu, thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng của tỉnh đã giám sát 7.134 mẫu thực phẩm. Kết quả, ngành chức năng đã phát hiện, xửlý175 mẫu không đạt tiêu chuẩn theo quy định.


KIM HÀ

Lượt xem: 967

Thống kê truy cập

Đang truy cập:111

Tổng truy cập: 472626