Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Xử lý sự cố sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

28-09-2020

Vừa qua, trong ngày 14/9/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Theo chức năng được phân công tại Luật An toàn thực phẩm và các quy định có liên quan tập trung triển khai các biện pháp thu hồi triệt để những thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý đối với sản phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới (nhiễm khuẩn Clostridium botulitunum typ B); thiết lập biện pháp kiểm soát và thông tin thường xuyên cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương để xử lý theo quy định.

Đây là nội dung triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 6151/BNN-QLCL ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý sự cố sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.


Kim Bình – Văn phòng Sở

Lượt xem: 4512

Thống kê truy cập

Đang truy cập:741

Tổng truy cập: 8497793