Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Việt Nam cần quan tâm đúng mức về dự trữ chiến lược xăng dầu

29-03-2022

Đã đến lúc Việt Nam phải quan tâm đúng mức đối với vấn đề dự trữ chiến lược về xăng dầu. Vì đây là một công cụ can thiệp của cung - cầu, công cụ can thiệp về giá cực kỳ quan trọng.

Ở Việt Nam có nhiều thị trường chịu sự quản lý của nhiều bộ, ngành khác nhau, nhưng thị trường xăng dầu chủ yếu lại chịu sự quản lý nhà nước của một bộ là Bộ Công Thương.

Trước đây, từ khi chúng ta nhập khẩu 100% xăng dầu thuộc quản lý của Bộ Công Thương; cho đến khi chúng ta sản xuất được 30%, rồi đến 50%, thậm chí có thời điểm 70% phục vụ cho sản xuất trong nước thì toàn bộ sản xuất lọc hoá dầu đó cũng thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Những doanh nghiệp đầu mối và kể cả những doanh nghiệp lớn có liên quan đến xăng dầu cũng thuộc quyền quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương…