Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Về việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí

08-07-2021

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; kiên định thực hiện mục tiêu “Kép”, phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Công Thương yêu cầu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 28/6/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 gắn với hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2021; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2946/UBND-VX ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp bổ sung trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Tổ An toàn Covid trong công tác giám sát dịch tại khu dân cư và doanh nghiệp; trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; kiên định thực hiện mục tiêu “Kép”, phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Công Thương yêu cầu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở mức cao nhất; thành lập Tổ An toàn Covid; rà soát, xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng với mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại cơ sở.

2. Các doanh nghiệp cần quán triệt nghiêm túc về vị trí, vai trò của Tổ An toàn Covid trong hoạt động tại doanh nghiệp, xác định việc thành lập Tổ An toàn Covid là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu là giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 chủ động tại doanh nghiệp, đồng thời là cầu nối về công tác phòng chống dịch với chính quyền và ngành y tế; đảm bảo 100% các doanh nghiệp có sự giám sát của Tổ An toàn Covid trước ngày 10/7/2021 (Kèm theo Phụ lục 2 - Hướng dẫn củng cố và thành lập Tổ An toàn Covid tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương).

3. Trong quá trình hoạt động tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ dương tính với Covid-19; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời; chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong truy vết và xử lý triệt để, không để lây lan bùng phát dịch bệnh trong trường hợp có người nghi nhiễm Covid-19 trong doanh nghiệp.

4. Xem xét bố trí hợp lý kế hoạch kinh doanh, sắp xếp lịch làm việc, thời gian của người lao động, xem xét việc bố trí tối thiểu 20-50% người lao động ăn ở, làm việc tại doanh nghiệp để đảm bảo an toàn, tránh gián đoạn hoạt động kinh doanh khi có trường hợp F0 xuất hiện trong doanh nghiệp.

5. Tăng cường các giải pháp, khuyến khích hướng dẫn cho người lao động hiểu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 bằng hình ảnh, video trực quan sinh động, tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu tại nơi ra vào làm việc dễ nhìn, dễ hiểu, dễ thực hiện, đặc biệt là tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và khí để nhân viên và khách hàng cùng thực hiện. Yêu cầu 100% người lao động đo thân nhiệt, đeo khẩu trang toàn thời gian làm việc; yêu cầu khách hàng của doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế.

6. Đảm bảo nguồn cung cấp xăng dầu và khí cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; đảm bảo việc đo lường về số lượng, chất lượng sản phẩm cung cấp; đảm bảo ổn định, công khai về giá cả theo quy định về mặt hàng xăng dầu và khí; kịp thời báo cáo về Sở Công Thương những thay đổi trong hoạt động kinh doanh theo quy định.

Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 (có mẫu cam kết đính kèm) và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương về công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm kinh doanh do doanh nghiệp quản lý.

Bản cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị gửi về Sở Công Thương (Tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), thông tin liên hệ: Ông Trịnh Hữu Thuận – Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn, email: thuanth@binhduong.gov.vn, số điện thoại: 0918.144247 hoặc Ông Huỳnh Việt Vũ – Chuyên viên, email: vuhv@binhduong.gov.vn, số điện thoại 0947.777797 ) để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, TT BCĐ Covid-19 tỉnh.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.


Việt Vũ

Tài liệu đính kèm: 4.Bản cam kết-file có số.doc

Lượt xem: 3643

Thống kê truy cập

Đang truy cập:597

Tổng truy cập: 8479470