Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Về việc tạm ngưng việc giao dịch trực tiếp thủ tục hành chính của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính công

01-04-2020

CMSC Để hạn chế việc tập trung đông người, cũng như hạn chế thấp nhất việc nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần phòng, ngừa và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ Công văn số 1527/UBND-HCC ngày 01/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để hạn chế việc tập trung đông người, cũng như hạn chế thấp nhất việc nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần phòng, ngừa và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Sở Công thương xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của Sở, nộp hồ sơ qua môi trường mạng[1] hoặc nộp hồ sơ, nhận kết quả qua Bưu điện.

Đối với hồ sơ bắt buộc thu phí thẩm định trước đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền đến Sở Công thương tỉnh Bình Dương trước theo số tài khoản: 0841000797979 tại ngân hàng VCB Bắc Bình Dương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ công chức một cửa theo số điện thoại sau để được hướng dẫn:

1. Nguyễn Anh Thư:  0988.212.232  

2. Lê Nguyên Trân:    0938.994.554

Trên đây là thông báo tạm ngưng việc giao dịch trực tiếp thủ tục hành chính của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính. Xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

[1] Những lĩnh vực thủ tục hành chính thực hiện được trên môi trường mạng: An toàn thực phẩm; Công nghiệp tiêu dùng; Điện; Hóa chất; Lưu thông hàng hóa trong nước; Thương mại quốc tế; Giám định thương mại; Quản lý cạnh tranh; Vật liệu nổ công nghiệp; Xúc tiến thương mại.


Cẩm Tú - VPS

Tài liệu đính kèm: new doc 2020-04-01 16.37.27_20200401163757.pdf