Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

V/v tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

13-12-2020

V/v tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

 

Thực hiện Công văn số 8452/BCT-ATMT ngày 29/12/2021 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành công thương thực hiện tốt những yêu cầu sau:

1. Tăng cường thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; tiến hành tự kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; khả năng hoạt động của hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đã xây dựng, lắp đặt và năng lực ứng phó của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; sửa chữa, lắp đặt, mua sắm, trang bị bổ sung đầy đủ các phương tiện để ứng phó hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra; duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ tại nơi sản xuất, công trình, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong quá trình hoạt động và đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

2. Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; các kho chứa thuốc nổ công nghiệp; kho chứa xăng dầu, khí và các kho chứa nguyên, nhiên liệu, vật tư dễ cháy nổ, cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng… trên địa bàn tỉnh, cần tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Trong đó, chú trọng việc quản lý chặt chẽ các loại hàng hóa dễ cháy nổ, các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; tiến hành sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thông thoáng lối đi, lối thoát hiểm; đảm bảo đường đi cho các phương tiện chữa cháy dễ dàng tiếp cận hiện trường và nguồn nước chữa cháy tại chỗ; tăng cường tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thường trực bảo vệ và tuần tra canh gác 24/24 giờ trong ngày; đồng thời cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong bảo quản, vận chuyển đối với hàng công nghiệp nguy hiểm, có đầy đủ trang thiết bị và phương án ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm nói chung; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu và khí hóa lỏng nói riêng.

3. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo quản hóa chất thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý hóa chất quy định tại Luật Hóa chất năm 2007, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Thông tư số 48/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (QCVN 05A:2020/BCT) và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Các doanh nghiệp kinh doanh cung ứng, dịch vụ nổ mìn và các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị trong thời gian trước, trong và sau dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; không để xảy ra tình trạng mất an toàn, thất thoát hoặc mất cắp vật liệu nổ công nghiệp; kịp thời báo cáo tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp cho Sở Công Thương, cơ quan công an và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

5. Các đơn vị điện lực quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc rà soát, kiểm tra thiết bị, mạng lưới điện để hạn chế tình trạng gây ra cháy nổ do chạm chập điện. Đồng thời lập kế hoạch, có phương án dự phòng để đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong phạm vi quản lý; Tránh tình trạng cúp điện không theo kế hoạch và không thông báo cho các doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện biết trước theo quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc và thông tin báo cáo, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ về Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn (Sở Công Thương) số điện thoại 02743.828.348 hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0917938700 (ông Nguyễn Huỳnh Trọng), email: trongnh@binhduong.gov.vn để được hướng dẫn chi tiết.

Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong ngành công thương thực hiện tốt những yêu cầu nêu trên./.


Huỳnh Trọng

Tài liệu đính kèm: Tang_cuong_cong_tac_an_toan,_phong_chong_chay_no_2022_v4.pdf

Lượt xem: 30

Thống kê truy cập

Đang truy cập:621

Tổng truy cập: 8479711