Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

V/v mời nhà thầu thực hiện gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công”

22-12-2020

Hiện nay, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đang lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát thi công”, cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 4837/UBND-KTN ngày 26/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện đề án Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương”;

Căn cứ Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương”;

Căn cứ Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương.

Hiện nay, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đang lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát thi công”, cụ thể như sau:

  1. Gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công” thực hiện gói thầu “Xây dựng phần mềm nghiệp vụ trên nền tảng ứng dụng Web, ứng dụng di động, tạo lập cơ sở dữ liệu ngành Công Thương, đào tạo hướng dẫn sử dụng” thuộc đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương”
  2. Thời gian thực hiện: 12 tháng;
  3. Nguồn vốn: kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ trong dự toán được giao năm 2020 – 2021 của Sở Công Thương.

Đề nghị các đơn vị tư vấn có chức năng và kinh nghiệm thực hiện gói thầu như trên (trong và ngoài tỉnh), có nhu cầu tham gia vui lòng gửi báo giá về Sở Công Thương tỉnh Bình Dương chậm nhất vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 25/12/2020 để được tham gia xét chọn.

Nhà thầu muốn biết thông chi tiết thông tin về đề án, vui lòng liên hệ Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bình Dương (Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), điện thoại 0274 3828 351 hoặc 0975 150 525 (Nguyễn Thị Đào) để được hướng dẫn, cung cấp thông tin./.


Thị Đào - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Lượt xem: 5024

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1369

Tổng truy cập: 8469577