Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

V/v mời nhà thầu cung cấp 1.200 tấn gạo phục vụ ứng phó tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

24-09-2021

Căn cứ Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) gói thầu: “Mua sắm 1.200 tấn gạo phục vụ ứng phó tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Căn cứ Công văn số 4470/UBND-VX ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện mua gạo;

Căn cứ Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) gói thầu: “Mua sắm 1.200 tấn gạo phục vụ ứng phó tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Hiện nay, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đang lựa chọn nhà thầu cung cấp 1.200 tấn gạo, cụ thể như sau:

  1. Gói thầu: “Mua sắm 1.200 tấn gạo phục vụ ứng phó tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
  2. Nội dung gói thầu:

Stt

Nội dung mua sắm

Đơn vị tính

Số lượng

1

Gạo IR504, hạt dài, 10% tấm (kèm theo bảng chi tiết yêu cầu chỉ tiêu chất lượng)

Tấn

1.200

  1. Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày
  2. Nguồn vốn: Kinh phí bổ sung ngoài dự toán năm 2021
  3. Yêu cầu về năng lực nhà thầu:
  • Doanh nghiệp (DN) được cấp phép kinh doanh về sản phẩm gạo và đang hoạt động.
  • Có hợp đồng cung cấp gạo tương tự cho đơn vị trong nước hoặc xuất khẩu trong vòng 6 tháng trở lại.
  1. Đề nghị các đơn vị có chức năng và sản phẩm đáp ứng thực hiện gói thầu như trên (trong và ngoài tỉnh), có nhu cầu tham gia vui lòng gửi hồ sơ dự thầu gồm: Bảng báo giá (bản chính), Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng tương tự trong vòng 6 tháng trở lại (bản sao) gửi về Sở Công Thương tỉnh Bình Dương chậm nhất vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 25/9/2021 để được tham gia xét chọn (lưu ý: Hồ sơ dự thầu các đơn vị bỏ vào phong bì và dán niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ hồ sơ dự thầu gói thầu: “Mua sắm 1.200 tấn gạo phục vụ ứng phó tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”).

Nhà thầu muốn biết thông tin chi tiết về gói thầu, vui lòng liên hệ Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bình Dương (Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), điện thoại 0274 3822563 hoặc 0975150525 (bà Nguyễn Thị Đào) để được hướng dẫn, cung cấp thông tin./.


Ngọc Dương - Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 1._THONG_BAO_MOI_THAU_MUA_GAO.pdf

Lượt xem: 4536

Thống kê truy cập

Đang truy cập:484

Tổng truy cập: 8552986