Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

V/v điều chỉnh kỹ thuật của Thông báo số 2131/TB-SCT ngày 24/9/2021

25-09-2021

V/v điều chỉnh kỹ thuật của Thông báo số 2131/TB-SCT ngày 24/9/2021

Do sơ xuất kỹ thuật Sở Công Thương xin điều chỉnh nội dung tại mục 5 và 6 của Thông báo số 2131/TB-SCT ngày 24/9/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương về việc mời nhà thầu cung cấp 1.200 tấn gạo phục vụ ứng phó tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

Tại mục 5 và 6”

      5. Yêu cầu về năng lực nhà thầu:

  • Doanh nghiệp (DN) được cấp phép kinh doanh về sản phẩm gạo và đang hoạt động.
  • Có hợp đồng cung cấp gạo tương tự cho đơn vị trong nước hoặc xuất khẩu trong vòng 6 tháng trở lại.
  1. Đề nghị các đơn vị có chức năng và sản phẩm đáp ứng thực hiện gói thầu như trên (trong và ngoài tỉnh), có nhu cầu tham gia vui lòng gửi hồ sơ dự thầu gồm: Bảng báo giá (bản chính), Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng tương tự trong vòng 6 tháng trở lại (bản sao) gửi về Sở Công Thương tỉnh Bình Dương chậm nhất vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 25/9/2021 để được tham gia xét chọn (lưu ý: Hồ sơ dự thầu các đơn vị bỏ vào phong bì và dán niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ hồ sơ dự thầu gói thầu: “Mua sắm 1.200 tấn gạo phục vụ ứng phó tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”).

 Nay xin điều chỉnh là:

       5. Yêu cầu về năng lực nhà thầu:

  • Doanh nghiệp (DN) được cấp phép kinh doanh về sản phẩm gạo và đang hoạt động.
  • Có hợp đồng cung cấp gạo tương tự cho đơn vị trong nước hoặc xuất khẩu.
  1. Đề nghị các đơn vị có chức năng và sản phẩm đáp ứng thực hiện gói thầu như trên (trong và ngoài tỉnh), có nhu cầu tham gia vui lòng gửi hồ sơ dự thầu gồm: Bảng báo giá (bản chính), Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng tương tự (bản sao) gửi về Sở Công Thương tỉnh Bình Dương chậm nhất vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/9/2021 để được tham gia xét chọn (lưu ý: Hồ sơ dự thầu các đơn vị bỏ vào phong bì và dán niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ hồ sơ dự thầu gói thầu: “Mua sắm 1.200 tấn gạo phục vụ ứng phó tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”).

Ngọc Dương - Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 1._THONG_BAO_DIEU_CHINH_THONG_TIN_MUA_GAO.pdf

Lượt xem: 3464

Thống kê truy cập

Đang truy cập:133

Tổng truy cập: 6469945