Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

V/v báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hiệp hội trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19

24-03-2020

CMSC Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về việc cập nhật báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hiệp hội trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19

Sở Công thương đề nghị các Hiệp hội, doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh

1. Tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của đơn vị.

2. Tình hình nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất bao gồm nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ (nguồn cung cấp, số lượng dự trữ, khả năng cung ứng, thuận lợi, khó khăn,…).

3. Tình hình xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa sản phẩm của đơn vị (thị trường tiêu thụ, thị trường cung ứng,…)

4. Đánh giá mức độ ảnh hưởng trước diễn biến của của dịch bệnh đến hoạt động của doanh nghiệp, hiệp hội.

5. Việc chuẩn bị của đơn vị và phương án ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại đơn vị.

6. Phương án sử dụng lao động của đơn vị để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Đề xuất – Kiến nghị

Báo cáo gửi về Sở Công thương Bình Dương định kỳ thứ ba hàng tuần hoặc theo yêu cầu đột xuất của Bộ Công thương và UBND tỉnh Bình Dương theo đường link trên trang thông tin điện tử Sở Công thương https://forms.gle/TiqNHajBvhWft9GB6  hoặc  https://bit.ly/2w4JdpJ

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Điện thoại: 0918 532 836 (đ/c Hồ Văn Bình),  0903 358 461 (đ/c Nguyễn Văn Quang), 0976 000 079 (đ/c Huỳnh Tuấn Hoàng); Email: quangnv@binhduong.gov.vn hoặc tuanhoang.luca198@gmail.com.

Rất mong nhận sự phối hợp của các hiệp hội, doanh nghiệp./.


Hòa Phong